Open call circus-mime lab

Circus artisten en mimespelers/acteurs

[English below]

Voor een inhoudelijk artistiek onderzoek naar de combinatie van circus met mime corporel, is regisseur Laura van Hal van WIRWAR Producties op zoek naar circusartiesten en mime spelers/acteurs.

Circusartiesten*: Ben je nieuwsgierig naar het theatraal inzetten van circustrucs? Of ben je zoekende naar meer diepgang in je act’s, maar weet je niet goed hoe je deze meer betekenis kan geven?

Mimespelers/acteurs: Smaakte de acrobatiek lessen op school naar meer en wil jij jezelf op een nieuwe manier fysiek uitdagen? En vind je het tof om eens met circusartiesten samen de vloer op te gaan?

Duik dan mee de studio in om tijdens dit lab via improvisatie opdrachten te onderzoeken hoe de wereld van circus en mime elkaar kunnen versterken en een nieuwe betekenisvolle beeldtaal kan ontstaan. Tijdens het lab zal Laura werken met theatermaker Arjan Gebraad en dramaturge Corien Baart. Het lab wordt afgesloten met een korte studio presentatie.

*Circusartiesten van alle disciplines zijn welkom.

Info

Voor wie: Circusartiesten en mimespelers/acteurs, zowel stagiaires als afgestudeerden

Data: 13 t/m 16 sep en 20 t/m 23 september*

Tijden: 10:00-16:00

Locatie: Bijlmerpark theater, Amsterdam

Vergoeding: Reiskostenvergoeding vanaf adres in Nederland

Lunch wordt verzorgd door WIRWAR Producties

Aanmelden

Stuur CV naar info@wirwarproducties.nl

Deadline 1 september

Kandidaten worden geselecteerd op hun CV. Wij hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar voor dit lab. Na de sluitingsdatum hoor je of je geselecteerd bent.

*Onze voorkeur gaat uit naar mensen die de gehele periode beschikbaar zijn. Mocht je enkele dagen moeten missen, graag vooraf aangeven in je aanmelding.


Circus artists and mimes/actors

For an artistic research lab into the combination of circus with mime corporel, director Laura van Hal of WIRWAR Productions is looking for circus artists and mime performers/actors.

Circus artists*: Are you curious about the theatrical use of circus tricks? Or are you looking for more depth in your acts, but are you not sure how to give them more meaning?

Mime performers/actors: Did the acrobatics lessons at school taste like more and do you want to challenge yourself physically in a new way? And would you enjoy experimenting with circus artists?

Then dive into the studio during this lab to investigate through improvisation assignments how the world of circus and mime can reinforce each other and a new meaningful visual language can arise. During the lab, Laura will work with theater maker Arjan Gebraad and dramaturge Corien Baart. The lab will be concluded with a short studio presentation.

*Circus artists of all disciplines are welcome.

Info

For whom: Circus artists and mime performers/actors, both interns and graduates

Dates: 13 to 16 Sep and 20 to 23 September*

Times: 10:00-17:00

Location: Bijlmerpark theater, Amsterdam

Reimbursement: travel cost from Dutch address

Lunch is provided by WIRWAR Productions

Sign Up

Send CV to info@wirwarproducties.nl

Deadline 1st of September

Candidates are selected on their CV. We have a limited number of places available for this lab. You will hear if you have been selected after the closing date.

*Our preference is for people who are available for the entire period. If you have to miss a few days, please indicate in advance in your registration.